Pragmatic Play Slot Giải Đấu Mỗi Ngày

Thời gian khuyến mãi

Từ ngày 08 tháng 01 năm 2024, 18:00:00 (GMT+8) đến ngày 19 tháng 02 năm 2024, 17:59:59 (GMT+8)

Chi tiết sự kiện

Giải đấu hàng ngày – Đua Vòng Quay Đơn Thắng Cao Nhất

KHUYẾN MÃI: Pragmatic Play Slot Giải Đấu Mỗi Ngày
KHUYẾN MÃI: Pragmatic Play Slot Giải Đấu Mỗi Ngày

Cách thức tham gia

Giải đấu hàng ngày – Chiến thắng một lần quay cao nhất

 1. Người chiến thắng Giải đấu dựa trên Số tiền thắng một lần quay cao nhất (được điều chỉnh theo giá trị đặt cược).
 2. Điểm = (số tiền thắng (quy đổi bằng USD) trong giải đấu)/(số tiền đặt cược (quy đổi bằng USD) trong giải đấu) * 100.
  •    Ví dụ:
  •    Người chơi 1: đặt cược USD 1 -> thắng USD 50 (điểm = USD 50 / USD 1 * 100 = 5.000)
  •    Người chơi 2: cược USD 1 -> thắng USD 5 (điểm = USD 5 / USD 1 * 100 = 500)

Điều kiện và điều khoản

 1. Nếu có hai hoặc nhiều người chơi có số điểm giống nhau trong bảng xếp hạng giải đấu, thì người chơi ghi điểm đầu tiên sẽ có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng.
 2. Bảng xếp hạng giải đấu được xây dựng trong các trò chơi đủ điều kiện và cập nhật theo thời gian thực.
 3. Nếu vòng quay thắng vượt quá VND 118, giải thưởng sẽ được thanh toán dựa trên số tiền đặt cược VND 118 X số nhân nhận được.
 4. Pragmatic Play có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 5. Pragmatic Play có quyền loại một thành viên hoặc nhóm thành viên nếu bị phát hiện sử dụng các phương pháp không trung thực, gian lận hoặc đe dọa các thành viên/nhà điều hành khác hoặc bị phát hiện lợi dụng sơ hở của hệ thống để ảnh hưởng đến kết quả.
 6. Pragmatic Play có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện của hoạt động mà không cần thông báo trước.
 7. Pragmatic Play là trọng tài duy nhất của Khuyến mãi và quyết định của nhà cung cấp là quyết định cuối cùng.
 8. Tất cả các ưu đãi của khách hàng được giới hạn ở một lần cho mỗi người. Có nghĩa là một cho mỗi gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ IP, địa chỉ email, số điện thoại, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và/hoặc tài khoản thanh toán điện tử hoặc máy tính dùng chung (ví dụ: trường học, thư viện công cộng hoặc nơi làm việc).
 9. BK8 có quyền thay đổi, hủy bỏ, chấm dứt hoặc đình chỉ việc đổi quà hoặc bất kỳ phần nào trong đó hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện hiện hành theo thời gian, có hoặc không có bất kỳ thông báo trước nào.
 10. Thành viên khi tham gia hoạt động này phải chấp nhận và tuân thủ các quy tắc và điều khoản nêu trên cũng như tất cả các quy tắc và điều khoản có liên quan của website do BK8 thực hiện.
 11. Áp dụng Điều khoản & Điều kiện chung của BK8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *